AUT - Centrum o.p.s.
Holistické centrum

 

Vítám Vás na stránkách terapeutického centra, které poskytuje služby rodinám s dětmi - převážně s poruchami autistického spektra a poruchami chování.  Zaměřujeme se na děti od narození do patnácti let, jejich rodiče, sourozence a další důležité osoby v jejich životě včetně učitelů. Jsou u nás ale také vítány děti a dospělí s dalšími poruchami a oblastmi problémů.

Nezisková organizace s názvem AUT - Centrum o.p.s. vznikla na jaře roku 2012 jako moje reakce na rozpor mezi stavem a možnostmi terapie poskytované v Čechách dětem s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra) a mými zkušenostmi s terapií poskytovanou dětem v Kalifornii, v USA, kde jsem několik let působila jako ABA terapeut ve specializovaném centru pro děti s autismem a vývojovými poruchami.

Tato terapie je v Kalifornii financována státem a/nebo zdravotními pojišťovnami a tomu samozřejmě odpovídá úroveň péče, výzkumu i vzdělávání odborníků. V České republice tomu tak není a rodiče postižených dětí se tak nacházejí v mnohem obtížnější situaci. Týká se to nejen peněz, ale také nabídky terapií/intervencí a jejich kvality.

Díky nezištné pomoci a štědrosti našich sponzorů se nám od roku 2012 podařilo vybudovat zázemí pro naši činnost a nabídnout našim klientům individuální-holistický přístup, který se opírá o strategie a postupy z aplikované behaviorální analýzy (ABA) doplněné o prvky z vývojové psychologie, ergoterapie, TEACCH programu, PRT, logopedie, fyzioterapie, Son-rise programu, sociálních a emočních nácviků, terapie zaměřené na zvládání stresových situací, terapie založené na vztahu s klientem a rodiči, terapie hrou a procesy metody Cesta (Brandon Bays). Součástí naší snahy je spolupráce se školami, školkami, sourozenci, asistenty klienta a jejich rodiči. Podporujeme individuální rozvoj rodičů, kterým nabízíme psychoterapii, terapeutické skupiny, emoční a fyzické odblokování, rodinné konstelace a regresní terapii. 

Na našich stránkách nalezente základní informace o nás, naší činnosti a našem směřování.

Budu vděčná za Vaše reakce, příspěvky a pomoc, které nám pomohou utvářet vzhled našeho webu k obrazu našemu i Vašemu.

 

Lucie Kolíbalová                                          
ředitelka AUT - Centra