AUTISMUS

Co je autismus?

Způsob bytí – vnímání světa smysly, které mají špatně nastavený filtr, nervový systém nestíhající nebo neschopný zpracovávat přijímané vjemy a informace, neurotransmitery neposílající dostatečně rychle nebo vůbec signály z jedné části mozku do druhé. Svět se tak mnohdy stává pouhým shlukem osob,...

První příznaky

Minimální reakce na své jméno – Štěpán se jevil jakoby byl hluchý. Když na něj někdo zavolal, tak bez jakékoli reakce pokračoval ve své činnosti. Nepoužívá gestikulaci – Štěpán nemával na rozloučenou, nepřitakával, když něco chtěl, nekroutil hlavičkou, když se mu něco nelíbilo a neukazoval na...

Diagnóza. A co dál?

   Poruchy autistického spektra – dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační    porucha.    Neexistuje žádný test, který by prokazatelně detekoval autismus.    Diagnóza je provedena na základě projevů chování.  ...

Terapie

Léčba v pravém smyslu slova zatím neexistuje. Hovoříme-li o terapii autismu, máme tím na mysli intervence, které vedou k redukci případně odstranění symptomů spojených s diagnózou PAS. Neexistuje také žádná terapie nebo intervence, která by fungovala univerzálně u každého dítěte s autismem....

ABA terapie

ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je definována jako terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci...

Mýty o autismu

Rain man – každý, kdo má autismus, má speciální nadání. Některé děti s autismem mají výjimečný talent, ale převážná většina nemá mimořádné vlohy. Pravdou však je, že jejich dovednosti se často projevují velmi nerovnoměrně– v něčem jsou průměrní nebo mírně nadprůměrní a v něčem velmi vývojově...

Rodina

Smutná kapitola našeho povídání o autismu, která vyjmenovává a popisuje to, co rodiče autistických dětí důvěrně znají a každodenně zažívají.   Rodina, která vychovává dítě s autismem, je v mnoha ohledech drasticky zasažena.   Více než polovina manželství se kvůli autismu...