ABA

 

ABA je terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve známém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Dovednosti jsou učeny strukturovaně i kreativním způsobem a na zvládnuté dovednosti navazuje nácvik dalších dovedností ve všech oblastech vývoje.

 

Funkce chování: Součástí ABA je funkční behaviorální analýza, která je založená na konceptu, že všechna chování mají nějakou funkci. Funkcí je míněno to, čeho chceme svým chováním dosáhnout. Existují 4 základní funkce chování (získat pozornost; utéct/vyhnout se něčemu; získat něco, co chceme; sebestimulace) a řada dalších méně čitelných či sekundárních funkcí, jejichž identifikace je náročnější. Jedno nevhodné chování může splňovat více než jen jednu funkci najednou.

 

Strategie

1. Proaktivní strategie: se aplikují, aby nevznikalo problémové chování. Pomáhají předejít/ nevyvolat /nezpůsobit problémové chování, aniž byste ustupovali ze zadaných pravidel a požadavků nebo učili své dítě nevhodné manipulaci a řadě dalších nevhodných projevů chování. V případě, že jsou správně a konzistentně implementovány, napomáhají eliminovat problémové chování, zatímco se dítě učí alternativním způsobům chování.

 

2. Reaktivní strategie: se používají, když proaktivní strategie selhaly, tedy nevhodné chování se vyskytlo i přesto, že jsou proaktivní strategie aplikovány. Tento jev se občas vyskytne, i když je cílem, aby k tomu docházelo co nejméně. Zejména však při nastavování nových pravidel a přeučování naučeného chování se obvykle nevyhneme problémovému chování. Naopak je velice pravděpodobné, že problémové chování bude ze začátku nejdříve horší a intenzivnější, než začne docházet k jeho zlepšení. Není to pravidlem, ale často se to stává. Reaktivní strategie je použita při výskytu problémového chování a měla by zafungovat tak, že bude postupně snižovat pravděpodobnost výskytu problémového chování.

 

Funkční analýza

Cílem je zjistit, proč se objevuje problémové chování, co je jeho funkcí a jak bychom toto problémové chování mohli nahradit za chování, které je vhodné, ale má pro dítě stejnou nebo podobnou funkci.

  • Události/stavy/situace, které zvyšují riziko problémového chování (pomalé spouštěče).

  • Spouštěč (rychlé spouštěče): Co se stalo těsně před tím, než nastalo problémové chování.

  • Problémové chování.

  • Následek: Co nastalo jako důsledek problémového chování (jak rodič, učitel, kamarád, apod. reagovali).

  • Potenciální funkce problémového chování: Co dítě získalo nebo naopak čemu se vyhnulo, když se projevilo problémové chování.

  • Alternativní dovednosti/chování: Jaké alternativní vhodné chování by mohlo nahradit problémové nevhodné chování.