Kraniosakrální terapie

 

Kraniosakrální terapie je velmi jemná celostní metoda, jejíž cílem je ošetřit systém membrán a tekutin v těle. Umožňuje jemným působením na kosti a tkáně vyvážení pohyblivosti jednotlivých lebečních kostí a navozuje uvolnění mozkových a míšních blan a tím celého těla. 

Možnosti použití:

  • uvolnění a oživení
  • léčba psychosomatických potíží
  • léčba poruch učení, slabé koncentrace
  • zlepšení poruch pozornosti a hyperaktivity (ADHD)
  • uvolnění úzkostí a stresu
  • léčba symptomů po úrazech, operacích a traumatech
  • bolesti hlavy, nízký a vysoký tlak
 

Jak terapie probíhá?

V leže na lehátku nebo matraci v oblečení. Ošetření je v klidném a pomalém tempu s jemnými doteky na nohou, břichu, hlavě. Klient se dostane do relaxovaného, meditativního stavu, podle citlivosti může (ale nemusí) vnímat teplo, brnění, proudění energie, vidět obrazy, cítit emoce.

 

Jak kraniosakrální terapie pracuje?

Vychází z předpokladu, že zdraví je přirozený stav a tělo má schopnost se do tohoto stavu navrátit. Tělem zde rozumím vše od pevných částí (kosti, svaly, fascie, orgány, atd.) přes tělní tekutiny i toky energie uvnitř i vně fyzického těla. Vlivem života – stresem, fyzickým zatížením, oslabením, jednostrannou námahou, úrazy, nedostatkem odpočinku a pod. – je stav přirozeného zdraví narušen a v těle vzniká omezení a napětí.

Kraniosakrální terapie používá pro diagnostiku pulsaci mozkomíšního moku v těle. Ten se pohybuje uvnitř systému membrán, který se táhne od lebky (krania) přes páteř až ke křížové kosti (sacrum). Pohybem mozkomíšního moku vzniká rytmus, který se přenáší přes fascie (obaly svalů a orgánů) a je hmatný na celém těle, podobně jako tep a dech. Stav kraniosakrálního rytmu a jeho odchylky slouží k určení aktuální vitality a zdraví klienta a také k nalezení oslabených a napjatých míst v těle. Pomocí celé škály velmi jemných technik (doteků) a navozením klidového stavu pak terapeut komunikuje s tělem, jeho energetickými strukturami, podporuje tělu vlastní vitalitu a dává impuls k aktivování sebeuzdravných procesů.

 

Info o ceně zde CENÍK.

Info o terapeutovi, Zuzana Bestová, zde Náš tým.