Stimulační program MAXÍK

 

Stimulační program MAXÍK působí diagnosticky, odhaluje oslabené funkce dítěte, a terapeuticky, posiluje  vývoj a vyrovnává vývojová opoždění dítěte. Celostně  rozvíjí základní předpoklady školních dovedností a školní úspěšnosti.

 
 

Popis programu:

Program obsahuje 15 lekcí, dle zdatnosti dítěte jej lze absolvovat průměrně za jeden školní rok. Rodič pracuje s dítětem doma denně 10 minut, zadávání lekcí a konzultace se uskutečňují jednou měsíčně. 

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Část motorická: obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky a motorické koordinace. Druhá část je věnována nácviku grafomotorických dovedností- prostřednictvím pracovních listů se zaměřením na úchop psací potřeby, vedení cíleného pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění velkých kloubů k psaní. Třetí část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj- posílení dílčích funkcí v těchto oblastech- zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, intermodalita- schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání, serialita- schopnost řazení a v neposlední řadě posílení koncentrace pozornosti.

 

Pro koho je a kolik stojí:

Pro děti od pěti roků, které se připravují na vstup do školy. Pro děti s odloženou školní docházkou. Pro malé školáky (1. a 2. třída), kterým se čtení, psaní a počítání ve škole příliš nedaří. Info o ceně zde: CENÍK.