Doplňkové aktivity

Doporučujeme také využívat doplňkové aktivity, které můžou podpořit výsledky terapie:
 
 

MANIPURA - Rekonektivní léčení

Mgr. Jana Badawi

Kodaňská 27

101 00, Praha 10 

Telefon: 776 007 615

Duchovním záležitostem jsem se začala věnovat po té, co mně v roce 2004 na tramvajové stanici srazilo auto a hrozilo, že zůstanu v invalidním důchodu. Od té doby jsem nastoupila cestu sebepoznáni a alternativní medicíny. Velice mne pak naplňovala práce s REIKI, kde jsem dosáhla 3.stupně - Mistr léčitel. Život je však stále velká výzva. V roce 2014 jsem se stala klientkou AUT - Centra s mým 4-letým synem Adamem a jeho diágnózou PAS (někdy taky středně funkční autismus). Dnes již uplynul vice než rok, kdy jsem se pod vedením Američana Erice Pearla naučila metodu rekonektivního léčení - necelý půlrok po té (12/2015), co byla Adamovi oficiálně změněna diagnóza na "Vývojová řečová disfázie". 

Rekonektivní léčení je energetická metoda harmonizující duši, emoce i tělo. Přináší klientovi skrze terapeuta  energii, světlo a informaci. Informaci o tom, jaký je dokonalý a harmonický stav duše, jak má vypadat zdravé tělo a jak šťastné emoce. Podle této informace (či frekvence) se tělo i duše klienta začne automaticky ladit jako hudebni nástroj. Tělo se začíná uzdravovat, rozbouřené emoce zklidňovat a neklidná mysl tišit. Metoda je bezkontaktni, terapeut stoji cca 40 cm od lehátka a přenos informací pro klienta zprostředkovává cca 35 min. Před i po lečení následuje krátká konzultace. 

Věřím, že vám toto léčení přinese mnoho štěstí do života, stejně jako přineslo mně a mému synovi. 

Těším se na vás

vaše Jana Badawi

 
 

Výživové poradenství pro děti a dospělé

Mgr. Taťána Rovnerová

Alej Svobody 56

Plzeň

Telefon: 605 218 919

Web: www.rovnerova.cz

 

Scientia Homeopatica

MUDr. Jaroslav Rychlovský

Černomořská 4

101 00, Praha 10 

Telefon: 602 852 115

Web:  www.skola-scientia-homeopatica.cz

Vystudoval jsem Univerzitu Karlovu v Praze. Svoji praxi jsem začal jako praktický a později rehabilitační lékař. Postupně jsem do své terapie zařadil alternativní obory jako akupunkturu a homeopatii. V roce 2000 jsem začal studovat homeopatii v mezinárodní homeopatické škole v Boloni u Dr. Massima Mangialavoriho, po získání diplomu jsem pokračoval v postgraduálním studiu.

Homeopatická medicína reguluje energetický systém našeho organizmu pomocí léků připravených z přírodních materiiálů - rostlin, minerálů a dalších substancí. Při léčbě homeopatickými léky vytypovanými na "míru" pro konkrétního klienta dochází k harmonizaci energie, což má vliv na psychiku, spánek, imunitu a úpravu tělesných příznaků nemocí. Léky nemají vedlejší negativní účinky, jsou proto vhodné pro děti i těhotné ženy.

Homeopatickou medicínu používám ve své praxi více jak 20 let pro dospělé i děti. Část klientely tvoří i děti s projevy autismu s různým stupněm závažnosti. Léčbu doplňuji potřebnou dietou, zejména zaměřenou na vyloučení krsvské bílkoviny, lepku a cukrů.

 

Taneční a pohybová terapie, REIKI, Poradenství pro osobní rozvoj a mezilidské vztahy

Marta Zlámaná

Telefon: 777 151 606

E- mail: marta.m@seznam.cz  

Od roku 1999 pracuji jako individuální poradce pro klienty, kteří se dostali do obtížné životní situace. Doprovázím v kritickém období života, nabízím emoční podporu, pochopení souvislostí problémů a zvědomování nefunkčních komunikačních stereotypů. Zaměřuji se na vytváření laskavého přístupu k sobě, nalezení životní rovnováhy, sebe přijetí, na tvorbu zdravého sebevědomí. Pokud má klient zájem, využívám techniky energetické práce s tělem, reiki, řízenou meditaci, taneční a pohybovou terapii.

Absolvovala jsem akreditovaný, psychoterapeutický výcvik, prošla certifikovaným programem sebezkušenostního výcviku v taneční a pohybové terapii. Pracovala s drogově závislými klienty a jejich rodiči. Spolupracovalajsem s organizací Fokus, kde jsem se věnovala klientům s psychiatrickou diagnózou. V několika mateřských centrech jsem vedla pohybové skupiny pro rodiče a děti. 

 

Aromaterapeutické masáže, zlepšování zraku přirozenou cestou

Dita Vávrová

Telefon: 602 626 366

E-mail: dita@vonavaterapie.cz

Web: vonavaterapie.cz

Aromaterapie poskytuje obrovský rozsah možností ošetření a ve spojení s masáží a harmonizující hudbou působí na člověka skrze jeho tělo i smysly. Rostlinné a éterické oleje jsou známy, oceňovány a používány již několik tisíciletí. Jsou čistě přírodní, nepodléhají módním trendům, naopak lidé stále objevují jejich další terapeutické účinky a možnosti využití. Masáž nám dovolí spočinout, uvolnit se, nechat odejít stres, uvolňuje fyzické i energetické bloky a navozuje fyzickou i psychickou harmonii. Poskytuji také individuální aromaterapeutické konzultace.

V rámci zlepšování zraku přirozenou cestou nabízím individuální konzultace, procházky se cvičením pro zlepšení a udržení kvality našeho zraku, jednodenní kutzy a přednášky. Pracuji dle metodiky Hany Maslowské, Meira Schneidera a Williama Batese.

Základní vkladem do mojí práce je umění naslouchat, soucítit, pečovat a vnímat souvislosti. Tyto kvality prostupují všemi terapiemi, které nabízím.

Vzdělání v oboru:

2004 - 2006 - Institut aromaterapie - titul Odborný aromaterapeut

2005, 2006, 2007 - Postgraduál Institutu aromaterapie - Sebepoznání jako cesta k lepší terapeutické práci

2012 - Spirituální aromaterapie, Harmonizace čaker

2017 - Lektorský výcvik Zlepšení zraku přirozeným způsobem u Hany Maslowské

 

Komunitní Centrum Motýlek - Praha

Vlčkova 1067

198 00, Praha 14 - Černý most

Telefon: 281 912 081, 777 964 763, 775 964 765

Web:  www.motylek.org

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Věříme, že si zaslouží upřimnou úctu a podporu. Snažíme se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktiv, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získt potřebné dovednosti k tomu, aby se mohli začlenit mezi vrstevníky. V našich příjemných prostorách našli své místo také rodiče s malými dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a starší děti a mládež, kteří žijí v soiálně ohrožujícím prostředí.

 

Hipoterapie - Středočeský kraj
 

Pravý Hradec, o.s.

Do Klecánek 385, 250 67 Klecany

Telefon: 723 734 994, 284 890 873

E-mail: info@pravy-hradec.cz

Naše sdružení Pravý Hradec se věnuje využití volného času lidí všech věkových skupin. Začali jsme klubem pro rodiče a děti a postupně jsme rozšířili nabídku i na dospělé a seniory. Poslední skupina, které se chceme věnovat, jsou dospívající děti. Zahajujeme program Otevřený klub pro děti a mládež, ve kterém by našly to, co je pro ně atraktivní. Je to nejtěžší z našich úkolů :).

V loňském roce jsme si pořídili dva koně - poníka Denise a kobylku Cesanu. Stará se o ně zkušená trenérka jezdectví a zároveň fyzioterapeutka a hipoterapeutka Mgr. Klára Kohoutová. Pokoušíme se tedy nabízet i hipoterapii. V areálu nepoužívaných kasáren máme dobré podmínky pro pořádání přímšstských táborů, jak běžných, tak s koníky. Zveme i rodiče a děti na společné odpoledne, kde si mohou kromě pobytu u koní, užít i jízdu na šlapacích autech, skákání na trampolíně, hry s míčem a opékání buřtů. Někdy přidáme i výtvarnou nebo hudební dílnu.

 

Hipoterapeutické centrum Robin - Středočeský kraj
 

Kateřina Bauerová

Krupá 193

270 09 Krupá u Rakovníka

Telefon:  +420 603 717 921

E-mail: katerinabauer@seznam.cz

Web: www.hipocentrumrobin.cz

 
 

Hipoterapie - Moravskoslezký kraj

Hana Poledníková

Zemědělská 421

735 61 Chotěbuz

Telefon.: +420 602 726 752

Web: www.stajuluka.cz

       www.schulzdiabolo.cz

 

Plávání

Lucie Horáková

Tel.: +420 702 362 463

 
 

Masáže pro děti

Jitka Vykouková

Tel.: +420 604 275 392

Web: www.masaze-pro-deti.cz

 

Sdružení pro rodiče

Spolek Medvídek - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem

MUDr. Věra Havelková

V Římě II 161

267 05 Nižboř

telefon: 603 141 700

e-mail: os.medvidek@gmail.com