envelop
loading
locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Místo pro všechny

noimage
Facebook archiv novinek

 AUT – Centra o.p.s., místo pro všechny

MÍSTO PRO VŠECHNY:

místo radosti a lásky

místo terapie a léčení

místo pro děti, dospívající a dospělé

místo zvědomování a probouzení

 

VÍTÁME:

poruchu autistického spektra

Aspergerův syndrom

Vývojovou dysfázii

problémové chování

porucha pozornosti

nízké sebevědomí a úzkosti

dysporuchy

nerovnoměrný psychomotorický vývoj

partnerské výzvy

životní výzvy

osobnostní výzvy

vývojové výzvy

 

 

Jsme místem pro kohokoli, kdo hledá holistický přístup a vědomé léčení.
Cesta společně s námi je cestou jedinečnou - s přesahujícím náhledem propojujeme známé metody a nástroje.

 

Novinky

Napište nám

zavřít
E-mail: