CO NABÍZÍME

Jaké terapie aplikujeme a co nabízíme?

Opíráme se o aplikovanou behaviorální analýzu (ABA), která je doplněna o prvky z:   vývojové psychologie, ergoterapie, TEACCH programu, strukturovaného učení, PRT, logopedie, fyzioterapie, Son-rise programu, sociálních a emočních nácviků, terapie zaměřené na zvládání stresových...

Jak to probíhá?

Zavoláte nebo napíšete a domluvíte si termín vstupní konzultace v našem centru.   Při VSTUPNÍ KONZULTACI se navzájem poznáme. My Vám přiblížíme, jakým způsobem u nás pracujeme a co Vám můžeme nabídnout. Vy nám sdělíte Vaše oblasti problému a co od nás očekáváte. Dále Vám prakticky...

Kolik to stojí?

Jak už možná víte, specifickou péči o děti s poruchami autistického spektra český stát, resp. zdravotní pojišťovny nehradí. Jako nezisková organizace jsme tak plně závislí na sponzorských darech firem a soukromých osob. Výše těchto darů pak určuje či limituje množství terapeutických hodin, tedy i...