Jak to probíhá?

Jak to probíhá?

Zavoláte nebo napíšete a domluvíte si termín vstupní konzultace v našem centru.
 

Při VSTUPNÍ KONZULTACI se navzájem poznáme. My Vám přiblížíme, jakým způsobem u nás pracujeme a co Vám můžeme nabídnout. Vy nám sdělíte Vaše oblasti problému a co od nás očekáváte. Dále Vám prakticky předvedeme, jak naše práce vypadá. Jak vlastně děláme to, co říkáme. Na konci 2 hodinového setkání si řekneme, jak dále postupovat. 

Dle potřeb klienta a kapacity centra pracuje klient se 2 až 3 terapeuty, kteří se střídají. V případě nutnosti nebo komplikací přichází na terapii supervizor. TERAPEUTICKÝ PLÁN se odvívíjí od aktuální vývojové fáze klienta a od jeho předností, silných stránek, limitů, problémových projevů, rodinné situace a věku klienta. Terapeutický plán je v souladu s metodami, strategiemi a intervencemi, které zvolíme jako vhodné pro daného klienta. Flexibilně pak reagujeme na jakékoliv změny. Cíle plánu jsou stanoveny pro klienta a popřípadě i pro rodiče nebo jiné důležité osoby z okolí klienta.

 

Na základě plánu pak probíhá pravidelná TERAPIE.

Její rozsah se stanoví po domluvě (nejméně 1x - 2x týdně na 1-2 hodiny) a může probíhat v AUT - Centru nebo doma.

Četnost terapeutických setkání závisí na potřebách dítěte, časových, kapacitních a finančních možnostech rodičů.

Terapii provádí vyškolený terapeut, což může být i samotný rodič.

Terapeut pracuje s dítětem samostatně, s rodiči samostatně nebo se všemi společně.

Návrhy z terapií by měly být realizovány klientem, rodiči klienta, učiteli nebo dalšími lidmi z prostředí klienta během celého týdne.

Průběžné vyhodnocování záznamů z terapií, z běžného režimu doma nebo ze školy/ školky umožňuje určit, jak jsou nastavené intervence, postupy a strategie efektivní.

 

Zpravidla po 3 - 6 měsících proběhne EVALUACE - verbální, na požádání i písemné vyhodnocení dosavadních výsledků terapie. Na základě této evaluace se stanovuje, co a jak dál.