Jaké terapie aplikujeme a co nabízíme?

Jaké terapie aplikujeme a co nabízíme?

Opíráme se o aplikovanou behaviorální analýzu (ABA), která je doplněna o prvky z:
 

vývojové psychologie,

ergoterapie,

TEACCH programu,

strukturovaného učení,

PRT,

logopedie,

fyzioterapie,

Son-rise programu,

sociálních a emočních nácviků,

terapie zaměřené na zvládání stresových situací,

terapie založené na vztahu s klientem a rodiči,

terapie hrou.

 

Aktuálně nabízíme:

vstupní konzultaci,

individuální konzultaci,

návrh terapeutického plánu,

individuální terapii pro děti,

asistenci a podporu ve školkách a školách,

rodinné konstelace,

procesy metody Cesta (Brandon Bays),

regresní terapii,

individuální terapii pro dospělé,

aplikace na iPadu,

výrobu pomůcek a hraček,

hipoterapii,

neuro-vývojovou stimulaci,

a stimulační program MAXÍK.

 

V krátkodobém horizontu připravujeme:

skupinovou terapii pro rodiče,

skupinovou terapii pro děti,

víkendové aktivity a pobyty,

akreditace vzdělávacího programu,

školení a kurzy pro rodiče.

 

Dlouhodobě pak směřujeme k vytvoření sítě odborníků se zaměřením na specifické potřeby dětí a dospělých. Dále se chceme spolupodílet na vytváření systému, který zdravým způsobem rozvíjí děti a podporuje jejich rodiče.