Mýty o autismu

Mýty o autismu
 • Rain man – každý, kdo má autismus, má speciální nadání.
  Některé děti s autismem mají výjimečný talent, ale převážná většina nemá mimořádné vlohy. Pravdou však je, že jejich dovednosti se často projevují velmi nerovnoměrně– v něčem jsou průměrní nebo mírně nadprůměrní a v něčem velmi vývojově pozadu, což dodává poruchám autistického spektra na záhadnosti.
   
 • Každý, kdo má autismus je génius.
  Některé děti s autismem mají nadprůměrnou inteligenci, ale mnoho dalších se naopak pohybuje ve škále mentální retardace. Domněnkou však je, že lidé jako Beethoven, Newton či Einstein by v dnešní době obdrželi diagnózu autismus.
   
 • Každý, kdo má autismus, je mentálně postižený.
  Dříve se mluvilo o 70-80
  %, nyní se statistický údaj pohybuje okolo 50%. Otázkou ale stále zůstává, zda jsme schopni tento odhad kvalitně vyhodnotit. Je totiž velmi složité administrovat tradiční inteligenční testy dětem s autismem.
   
 • Každý, kdo má alespoň jeden ze symptomů autismu, obdrží diagnózu.
  Diagnóza je stanovena na základě celé škály symptomů, které se projevují v patřičné intenzitě a zabraňují typickému vývoji dítěte.
   
 • Autismus se nedá léčit a vyléčit.
  Vyléčení v našem kontextu znamená, že dítě s autismem překoná díky terapii symptomy spojené s diagnózou a je schopno se začlenit do běžného života. Ano to je možné.
   
 • Lidé s autismem nemají emoce a nedokáží navázat hluboké vztahy.
  Děti na autistickém spektru mnohdy projevují své emoce neobvyklým způsobem. To však neznamená, že nic necítí nebo že neprojevují náklonnost ke svým blízkým.