První příznaky

První příznaky

Minimální reakce na své jméno – Štěpán se jevil jakoby byl hluchý. Když na něj někdo zavolal, tak bez jakékoli reakce pokračoval ve své činnosti.

Nepoužívá gestikulaci – Štěpán nemával na rozloučenou, nepřitakával, když něco chtěl, nekroutil hlavičkou, když se mu něco nelíbilo a neukazoval na předměty a lidi ve svém okolí.

Nenapodobuje – Štěpán nepozoroval své rodiče ani svého bratra a byl naprosto lhostejný ke snaze svých blízkých zapojit jej do jednoduché sociální hříčky.

Je obtížné upoutat pozornost, především na vzdálenější předměty a osoby – na procházce po ZOO Štěpán nevnímal ani jedno zvíře, protože jeho oči byly více stimulovány mřížemi, zábradlím nebo vlastníma rukama, kterýma si kmital před obličejem.

První slovíčka nepřichází nebo se objeví a zase zmizí – Štěpán neměl žádnou slovní zásobu do svých pěti let.

Absence sociálního úsměvu – v prvních letech života se Štěpán usmíval jen zřídkakdy společně s ostatními.

Lhostejnost k druhým – Štěpán neprojevoval zájem o dospělé nebo děti a pokud zájem projevil, tak jen, aby dosáhl své potřeby.

Dysfunkční komunikace – Štěpán nežádal o pomoc nebo o předmět očním kontaktem, ukázáním, komunikační kartičkou, ale křikem, pláčem, boucháním a podobnými nevhodnými projevy chování.

Záchvaty vzteku veliké intenzity – Štěpán při svých záchvatech křičel takovým způsobem že mnohdy byly zavoláni sociální pracovníci, kteří se domnívali, že je Štěpánovi ubližováno. Frustrace z neschopnosti porozumět a domluvit se se světem kolem sebe může také vyvolat sebepoškozování, agresi a/nebo destruktivní chování.

Fascinace detaily nebo určitými předměty – jednou ze Štěpánových fascinací bylo rozsvěcování a zhasínání světla (někdy až stokrát za sebou).

Přehnané reakce na určité podněty – Štěpán si v mžiku vysvlékl, protože jeho kůže nedokázala tolerovat dotek určité látky.

Neobvyklé stereotypní rituály – Štěpán třepal ručičkami nebo se otáčel dokolečka, když byl nadšený. Předměty v domě skládal na jednu hromadu nebo do jedné řady a nikomu nedovolil se jich dotknout.