Rodina

Rodina

Smutná kapitola našeho povídání o autismu, která vyjmenovává a popisuje to, co rodiče autistických dětí důvěrně znají a každodenně zažívají.
 

 • Rodina, která vychovává dítě s autismem, je v mnoha ohledech drasticky zasažena.
   
 • Více než polovina manželství se kvůli autismu rozpadá.
   
 • Intervence a terapie nejsou rodičům s dětmi na autistickém spektru plošně poskytovány ani financovány.
   
 • Mnoho rodin je ponecháno napospas osudu bez pomoci a asistence.
   
 • Dítě s autismem mnohdy vyžaduje neustálou péči a stimulaci, aby se mohlo vyvíjet (přirozeným způsobem se mnoho věcí nedokáže naučit), a tak je obvyklým scénářem, že jeden z rodičů musí přestat pracovat a plně se dítěti věnovat.
   
 • Častým vedlejším účinkem života s dítětem s autismem je ztráta podpory okolí, často i širší rodiny a přátel, kteří nejsou schopni pochopit závažnost a složitost situace.
   
 • Rodina se často vyhýbá tradičním činnostem jako je například nákup, návštěva zábavního parku, bazénu nebo restaurace, protože se obávají reakce lidí.
   
 • Potřeby sourozenců jsou často odsunuty do pozadí.
   
 • Rodiče dětí na autistickém spektru jsou těmi největšími odborníky, obhájci a bojovníky ve výzkumu, léčbě a v šíření informovanosti v oblasti autismu.
   
 • Rodiny s členy na autistickém spektru potřebují naši podporu, ať už se jedná o podporu finanční, fyzickou, spirituální nebo emocionální.