envelop
loading
phone

+420 730 897 041

locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Místo pro všechny

noimage
Facebook archiv novinek

Konstelace je metodou rozvoje osobnosti, metodou sebepoznávací i terapeutickou. Podle předmětu řešení mohou být např. rodinné, partnerské, šamanské, firemní, politické, konstelace traumatu atd. Mohou být prováděny formou semináře nebo také individuálně. Vždy se jedná o řešení v rámci systému. Jde především o pochopení souvislostí, odhalení dosud skrytého a nalezení toho, co přispěje k obnovení systemické rovnováhy.

Každý z nás je součástí rodinného systému, který nás velmi silně ovlivňuje. Snad i proto jsou nejrozšířenější rodinné konstelace. Existují „systemické řády lásky“, které nás ovlivňují a rodinné konstelace nám pomáhají je pochopit a najít si svoji vlastní systemickou rovnováhu, a žít ji jak nejlépe můžeme.

 

Jak konstelace probíhají?

Jak se projeví to, co dosud nebylo vidět? Jak terapeut (konstelatér) užívá rodinné konstelace, aby učinil viditelnými obvykle skryté síly, které působí v lidských vztazích?

Klient terapeutovi popíše podstatu svého problému, terapeut se zeptá na základní informace o rodině, a zda v rodině došlo k neobvyklé události. Terapeut navrhne, kteří lidé by měli v konstelaci být. Klient vybere ze skupiny jejich představitele (zástupce) a také zástupce za sebe. Klient tyto zástupce rozestaví v místnosti tak, jak si představuje, že jsou jejich vzájemné vztahy. Je to jeho subjektivní náhled na vztahy a jejich dynamiku. Představitelé se stávají živým modelem původního systému rodinných vztahů. Je neuvěřitelné, že když napodobíte svou rodinu autenticky, představitelé začnou mít velmi podobné pocity a myšlenky jako měli členové rodiny – aniž by je znali.

Informace od klienta, reakce představitelů, vizuální obrazy konstelace jsou základem pro hledání řešení, rovnováhy rodinného systému. Přestavování představitelů, jejich pohyb a reakce jsou při hledání velmi dobrým vodítkem. Závěrečná konstelace je obrazem skryté symetrie lásky, v níž má každý člen rodiny své příslušné místo a funkci. Přijetí tohoto obrazu má pro klienta léčivé účinky, neboť to postupně modifikuje jeho osobní realitu. Taková závěrečná konstelace má často vliv také na ostatní členy rodiny i na účastníky skupinové terapie. Každá závěrečná konstelace je jedinečná. Závěrečné konstelace jsou často tak mocné, že působí ještě několik let.

Předpokladem smysluplné inscenace konstelace je upřímný úmysl klientů. Vnímavost, bdělost, soustředění je nezbytné pro rozlišení mezi osobními projekcemi a účinkem rodinného systému. Totéž platí i pro vybrané zástupce i pro terapeuta.

 

Pro jaké problémy jsou Rodinné konstelace?

Určitě pro všechny problémy, které se týkají rodiny, původní, naší současné i té která teprve vznikne.

Těmito problémy, nebo raději téma, které chce klient řešit, může být: manželská krize, partnerské problémy, nevěra, problémy s dětmi, postižení, nemoci, sourozenecké neshody, hádky s matkou, neznámý otec, incest, nerozhodnost, opakující se nehody, ale také hledání partnera, práce, nespokojenost, finanční problémy.... I tam, kde není zřetelná přímá souvislost s rodinou, se velmi často ukáže její vliv. Rodinné konstelace nejsou pevně ohraničeny rodinným systémem, ale mají i širší či hlubší dopad. Proto se také mluví o pohybech duše, která je součástí toho největšího systému, celého vesmíru. 

Důležitá je vaše potřeba tuto situaci změnit a z vašeho „místa“ řešení prostě nevidíte a ani nemůžete „vidět“. Pak vám konstelace dají obraz možného řešení. Někdy z konstelace vyplyne velmi jednoznačné řešení, někdy vás s láskou popostrčí k tomu, co máte dělat.

 

Ukončení konstelace

Terapeutem je konstelace zpravidla ukončena v okamžiku vrcholu své síly. Tato síla pak dál vede klienta v jeho životě. Účinek mnohdy nastává okamžitě nebo se účinky projevují postupně nebo až za mnoho let.  

Někdy je konstelace ukončena, protože není v daném okamžiku dostatek informací nebo klient přestane brát konstelaci „vážně“, nesoustředí se nebo odmítá řešení.  Terapeut v tomto okamžiku respektuje rodinný systém, konstelace i klienta a konstelaci ukončí.

 

Cena 3 000,-Kč/konstelace.

Napište nám

zavřít
E-mail: