O NÁS

 

 

Lucie Kolíbalová

 

Vystudovala jsem psychologii na San Diego State University (SDSU) v USA s praxí na University of California San Diego (UCSD). Svoje zkušenosti a studium jsem prohloubila absolvováním studia dětské psychologie na londýnské King’s College a hlavně pak několikaletou prací v AIM (Applied Interventions And Metodoliogies - klinickém centru terapeutické péče o děti s autismem a jinými vývojovými vadami) v San Diegu, kde jsem začínala na pozici terénního terapeuta a odcházela jako supervizor se specializací/výcvikem v ABA terapii. Na základě svých zkušeností mohu potvrdit, že individuální holistický přístup postavený na strategiích a postupech ABA (Aplikovaná behaviorální analýza) v kombinaci s prvky dalších metod přináší konkrétní výsledky. Proto jsem se rozhodla založit neziskovou organizaci, která by se v Čechách pokusila pomoci potřebným dětem a jejich rodinám.

V rámci projektu Anděl 22 pracuji také s dospělými klienty, především rodiči "našich" dětí.

 

 

Jana Karmazinová

 

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, na kterou jsem navázala studiem speciální pedagogiky a logopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Už během studií jsem začala působit v organizaci APLA-JM, o.s. jako dobrovolník a později jako osobní asistent dětí a mladých dospělých s autismem. Pracovala jsem také jako asistent pedagoga pro chlapce s autismem v běžné mateřské škole. Díky zkušenostem z těchto zaměstnání i dalších absolvovaných stáží jsem si uvědomila, že práce s dětmi s autismem má největší smysl ve velmi raném věku. Toto byl právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pracovat s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Jsem proto velice ráda, že jsem se mohla stát součástí týmu AUT- Centra, které je mi svým přístupem k dětem velice blízké.

e-mail:    jana.karmaz@gmail.com

telefon:    +420 724 049 841

 

 

Petra Šedinová

Momentálně na mateřské dovolené. 

Absolvovala jsem obor Psychologie a Studia občanského sektoru na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci mého postgraduálního vzdělávání se v současné době zabývám problematikou nabývání gramotnosti, hlavně čtenářskými a pisatelskými dovednostmi dětí. Již v průběhu svých studií jsem se začala zajímat o terapeutickou péči a intervenční metody v oblasti dětské psychologie. V současné době také působím na jako psycholog v rámci psychologické diagnostiky, poradenství a psychoterapie pro děti a dospělé. Práce v týmu AUT - Centra mne od samého počátku velmi nadchla pro svůj celostní a dynamický styl péče. Jsem ráda, že mohu působit v prostředí, kde dbáme na práci s rodinou a respektujeme individuální přístup ke každému dítěti. Terapie v AUT - Centru mi přináší radost, zejména, když mohu sdílet pokroky s dětmi, které mě učí vidět nové možnosti a i ve mně samotné.  

telefon:    +420 736 643 456

 

 

Kateřina Řeháková
 

V současné době studuji navazující magisterské studium oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už na začátku studia mě zajímala nejvíce dětská psychologie. Během hledání praxe se ke mně dostala nabídka stáže v AUT - Centru. V průběhu roční stáže jsem získala potřebné vzdělání a nyní působím v AUT-Centru jako terapeutka. Tato práce mi každý den přináší radost a neustále obohacuje mé zkušenosti.

e-mail:   katerina.felcmanova@aut-centrum.cz

telefon:    +420 736 410 643

 

 

Nikola Pocová

Momentálně na mateřské dovolené. 

Vystudovala jsem psychologii na FF UK, během studia jsem absolvovala mnoho různorodé praxe, ale vždy mě nejvíce naplňovala práce se dětmi. Proto v současnosti působím i jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, kde se zabývám zejména diagnostikou dětí a také dělám nácvik sociálních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra. Práce v AUT - Centru je pro mě velmi obohacující, přináší mi velké množství zkušeností  a také radosti, když vidím pokroky dětí a obrovskou snahu rodičů.

telefon:   +420 775 387 137

 

 

Klára Lesse

Momentálně na mateřské dovolené. 

K práci v AUT - Centru jsem se dostala jako stážistka při studiu posledního ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Předchozí zkušenosti s prací s dětmi jsem získala při vedení muzikoterapií a školní družiny na základní škole. Práce v AUT - Centru pro mě má smysl a jsem ráda, že se zde mohu dál rozvíjet a pomáhat dětem hledat možnosti pro lepší porozumění tohoto světa.

telefon:   +420 608 808 809

 

 

Jasmína Olšiaková

 

Vystudovala jsem Pedagogiku mentálně postižených na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od ukončení školy (1996) působím jako pedagog, nejdříve v ZŠ praktické a v současné době v ZŠ speciální. Posledních 7 let jsem třídní učitelka v auti - třídě a neustále se učím a zajímám o problematiku dětí s PAS. Baví mě odstraňovat mýty o autismu. Mojí zálibou při práci s dětmi je rytmizace, pohyb a hudba. Velmi mě zaujal přístup a práce v AUT - Centru a jsem vděčná za možnost nadále se vzdělávat a zkvalitňovat život dětem a jejich rodinám.

telefon:   +420 606 333 338

 

Petra Štefanová


Vždy mě naplňovala práce s dětmi, jsou pro mě zdrojem obrovské radosti i upřímným zrcadlem pro sebepoznávání. Pracovala jsem jako instruktorka plavání dětí a mnoho let jsem také působila jako chůva v rodinách. Během studia speciální pedagogiky jsem si vyzkoušela pozici asistenta v ZŠ speciální. Několik let jsem pracovala jako učitelka v MŠ se speciální péčí s osobnostně orientovaným přístupem, kde se mi otevřely zcela jiné obzory v přístupu pro práci s dětmi. Vydala jsem se na dobrodružnou cestu vlastního sebepoznání a proměňování se. Jsem velmi vděčná za všechny "naše " děti,  se kterými se spolu učíme procházet a zvládat těžké situace, poznávat nové možnosti, sdílet a radovat se. Jsem ráda, že mohu být součástí skvělého týmu odborníků,  kde děláme věci jinak. 

 telefon:   +420 777 168 370

 

Bohuslav Jakubec

 

Vystudoval jsem střední pedagogickou školu, na kterou jsem navázal studiem Pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci samovzdělávání jsem dokončil jednoletý kurz psychologie, základy neuropsychologie, kurz pro chůvy a řadu dalších kurzů a seminářů. Mám bohaté a dlouhodobé zkušenosti s různě starými dětmi. Práce s nimi mě velmi naplňuje, v jejich přítomnosti se cítím být naprosto sám sebou a plně otevřený. Proto se snažím veškerý čas a energii věnovat právě jim. Do AUT - Centra mě přivedla stáž, která mi pomohla srovnat si své priority a vydat se na cestu pomoci a ještě většího poznání nejen sebe sama. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí skvělého týmu srdečných lidí a zároveň skvělých odborníků, kteří na sobě stále pracují, aby mohli pomoci všem svým klientům a jejich rodinám přiblížit se současnému světu.

telefon:   +420 720 185 512

 

 

Vojtěch Dlouhý

 

V rámci sportovních kurzů jsem se v průběhu posledních let poměrně často dostával do kontaktu s autistickými dětmi a jejich rodiči. A nyní, když mi byla nabídnuta možnost začít se aktivně podílet na pomoci dětem a rodičům prostřednictvím terapií v AUT - Centru, spatřil jsem v této oblasti pravý smysl své cesty. Je mi velkou ctí být součástí týmu úžasných lidí, kteří jsou pravými profesionály, od kterých je radost se učit a čerpat inspiraci.

telefon:   +420 773 303 377

 
 
 
 

Jana Badawi

 

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK. V roce 2004 mne na přechodu srazilo auto a tím začala moje vědomá duchovní cesta. Moje probuzení se mimo jiné projevovalo silným vnitřním tahem směrem k energetickým léčebným metodám a předávání energie. Začala jsem se zasvědcením do REIKI stupně 1 a postupně si osvojila všechny 3 stupně. V roce 2010 se mi narodil můj milovaný syn Adam. O čtyři roky později mu byla stanovena diagnoza "střední až vysokofunkční autismus" . Přesto, že jsem vnitřně cítila, že diagnóza je chybná, neměla jsme v ruce žádné "rozumové či rozumné" argumenty. V roce 2015 jsem absolvovala kurz Rekonektivního energetického léčení pod vedením Erica Pearla. Metodu jsem začala aplikovat především na sebe a na svého syna. Uvědomila jsem si, že hlavní práce, kterou musím dělat a která nejvíce pomůže mému synovi, je práce na mne samotné. Začala jsem nabízet toto léčení rodičům, kteří mají také své milované dítě s nálepkou nějaké "diagnózy". Metoda je bezdotyková a klient během ní v klidu leží na lehátku. Může to být dítě či dospělý a tato terapie se opakuje 3x po pár dnech. Zpětné vazby naznačují, že Rekonektivní léčení je velmi účinné, pomáhá nám na fyzické, duševní i duchovní úrovni  a vrací nás k sobě samým, ke své duši. Jsme schopni opět uslyšet hlas své duše a nechat se jím vést.  Dnes je u Adama oficiálně diagnóza autismu zcela vyloučena.

e-mail:     badawi@email.cz

telefon:    +420 776 009 817

 

 

Babeta Rašovská

 

Zažehávací jiskrou a hnacím motorem pro moji intenzivní práci s dětmi a později i s rodiči bylo naše třetí dítě, syn Benjamín. V jeho třech letech bylo jasné, že jeho vývoj je nestandartní - málo a špatně mluvil, byl neobratný a velmi bázlivý. Když jsem pro něj hledala pomoc, bylo mi čím dál tím více jasné, že se "do toho" musím pustit sama. Tak tedy s veškerou odvahou dětské sestry s pedagogicko-psychologickou způsobilostí, ale hlavně se "lvím odhodláním" maminky, která chce pomoci, jsem založila školičku Sovičku - domácí miniškolku s herním výukovým programem. Školička "vypiplávala" nejen Bena, ale stále více dětí s vývojovými problémy. Moje práce stále více krystalizovala v terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a rodiči. Především v neuro-vývojovou stimulaci, stimulační program MAXÍK a cvičení s dětmi podle MUDr. Kleplové.

Všechny stimulační programy jsem nejdříve úspěšně prošla se svým synem a poté absolvovala certifikované kurzy a nabízela je ostatním dětem. Ač jsem to neplánovala, tak jsem poznala problematiku vývojových poruch ze všech stran - jako rodič, jako pedagog, jako zdravotník a jako terapeut a poradce. A nejdůležitější na tom poznání je fakt, že pro každé dítě a pro každého rodiče existuje pomoc a cesta! 

 

 

Libuše Rychterová

 

Můj život je cestou poznávání širších souvislostí, hledání řešení, která přispívají ke spokojenému životu. Moje životní cesta mě dovedla od ekonomie k terapiím. Pracuji více jak 10 let jako samostatný terapeut a lektor kurzů zaměřených na sebepoznávání a osobní rozvoj pro dospělé. Při terapiích vždy respektuji individuální potřeby klienta. Využívám především práci s vnitřním dítětem, regresní terapie a rodinné konstelace.   

Spolupráci s AUT – Centrem jsem s radostí přivítala. Jejich přístup k dětem mě zaujal svým celistvým přístupem, který zahrnuje i podporu rodičů. Ze zkušenosti z terapií a vedení rodinných konstelací vím, jak obrovský vliv mají na děti rodiče, celý rodinný systém a genetické kořeny. A právě rodinné konstelace umožňují odhalit a vyčistit negativní vazby a rozproudit obrovskou sílu podpůrné léčivé energie. Jejich působení má blahodárný účinek jak na děti, tak na rodiče i na ostatní dospělé, kteří dětem pomáhají zvládnout jejich osud.

e-mail:   anamcara6@email.cz

telefon:  +420 731 582 082

 

 

Karla Chlumská

 

Do AUT-Centra  mne  přivedla potřeba nového způsobu jednání a vůbec bytí na světě. Jsem přesvědčena, že každý z nás má jedinečné dary, poslání a také velkou sílu, která mu umožňuje tyto dary a poslání projevovat a naplňovat. V AUT-Centru se tomu všemu učím. Mým záměrem je přispívat k vědomému bytí v přítomném okamžiku,   být na světě s radostí a ku prospěchu svému okolí i sobě samé.

Od 90.let jsem absolvovala  řadu kurzů a workshopů zaměřených na osobní rozvoj ( Neverbální techniky komunikace PhDr.Jitka Vodňanská, PhDr. Yvonna Lucká; kurz arteterapie – Beate Albrich; Bioenergetika – Rolf Janzen; Feldenkraisova metoda Pohybem k sebeuvědomění - J.Nagy;  Nenásilná komunikace – Helena Kurzweilová; řada dalších meditačních,  sebepoznávacích  a osobně-rozvojových kurzů  různého druhu ).  Za duchovním poznáním jsem opakovaně  cestovala do Brazílie a Izraele.

Obdržela jsem zasvěcení Reiki III. stupně a poskytuji Reiki terapie. S Reiki pracuji denně a jsem za ni vděčná.

Jsem zapsanou mediátorkou a mediace (alternativní způsob řešení sporů) vedu od roku 2013. Mediaci mohu doporučit všem, které tíží nevyřešený konflikt – ať už jde o péči o děti, majetkové vztahy, konflikty na pracovišti, obchodní, dědické či jiné spory. Mediace je v naprosté většině případů rychlejší a tedy i levnější než soudní spor. Především ale zůstává řešení ve vašich rukou, nesvěřujete svůj případ třetí osobě; i soudce má své nálady, postoje a názory,  a jít k soudu neznamená, že dosáhnete „spravedlnosti“.  Než dělit pomeranč napůl je lepší napřed (v mediaci) zjistit, že jeden vlastně chce kůru a druhý dužinu; kdyby dostal každý (u soudu) půlku pomeranče, nebude spokojen ani jeden. Mediace vychází z principu „vítěz-vítěz“, nikoliv „vítěz-poražený“.

Více než 25 let se věnuji  rovněž advokacii. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

e-mail: kontakt@aut-centrum.cz,  karla.chlumska@scc.cz

telefon : +420 602 227 679

www.scc.cz